Dorpshuis

Dorpshuis De Kern beschikt, naast een algemene barruimte, over een drietal zalen . Deze zalen staan bekend als de van Wallenburg zaal, de Burchtzaal en de Kleine Zaal 의학 사전 다운로드. Het Dorpshuis kent voor de verhuur van zalen twee tariefstellingen, te weten een sociaal/cultureel tarief en een commercieel/particulier tarief. Tevens kan tegen vergoeding gebruik worden gemaakt van het aanwezige draadloze internet 루 분투 다운로드.

van Wallenburgzaal

Burchtzaal

Kleine zaal

Barruimte

Geschiedenis

Het gebouw waarin het Dorpshuis gevestigd is, werd in 1938 in gebruik genomen als katholiek jeugdhuis. Het beheer van het gebouw kwam na de oorlog in handen van de Stichting Katholieke Jeugdraad. De zolder werd in gebruik genomen door verkenners en welpen, de Grote Zaal (nu van Wallenburgzaal) door de Katholieke Jongerenbeweging en de Burchtzaal door een jeugdgroep. Als er geen jeugdactiviteiten waren, werden de ruimtes verhuurd voor vergaderingen, stemlokaal e.d.

Vanaf 1955 gingen in de winter de jeugdactiviteiten door, maar werd het gebouw in de zomer gebruikt als jeugdherberg alleen voor meisjes. Vanaf 1966 werd de jeugdherberg gemengd, dit op verzoek van de gemeente. Het gebouw werd gehuurd door de Katholieke Vakantie Centrale tot de fusie met de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. De jeugdherberg verhuisde naar het ‘Koningsbosch’ in Bakkum.

In 1973 werd het pand door de kerk verkocht aan de gemeente, vooral omdat de bejaarden van Castricum een eigen plek wilden hebben. In 1974 begon het gebouw een tweede leven. In 1980 stopte de gemeente met het subsidiëren van De Kern. In 1984 werd De Kern ondergebracht in een zelfstandige Stichting Dorpshuis De Kern. Schaakvereniging Castricum werd de eerste huurder van de stichting; de ouderenbonden volgden al snel. In 1990 werd het pand in eigendom overgedragen aan de stichting.

Klik hier om de presentatie over de geschiedenis van Dorpshuis De Kern te downloaden als PDF bestand.