Dorpshuis De Kern

Hartelijk welkom op de internetsite van Dorpshuis De Kern te Castricum.
De Kern is een centrum dat zonder winstoogmerk het algemeen belang dient. Wij verhuren zalen ten behoeve van sociaal-culturele activiteiten zoals verenigingen, maar ook particulieren en bedrijven kunnen bij ons terecht.
Op deze site kunt u zien hoe de zalen er uit zien en wat de tarieven zijn. Via deze site kunt u tevens een bezoekje brengen aan de websites van onze vaste gebruikers, zoals verenigingen en ouderenbonden.
Indien u een zaal wilt reserveren dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier zaalhuur.
Loop gerust eens binnen om te zien wat er zich zoal afspeelt binnen onze muren, of neem een kijkje met behulp van onze website om u vooraf te informeren.

22 januari 2016

POSTZEGELBEURS CASTRICUM

Ook dit jaar organiseert Postzegelvereniging “Castricum” weer haar jaarlijkse postzegel (ruil)- beurs en wel op zondag 14 februari a.s. van 10.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis de Kern, Overtoom 15, 1901 EW te Castricum.

Eigen leden, handelaren en verzamelaars uit alle delen van het land bieden een grote verscheidenheid aan kwalitatief goed filatelistisch materiaal aan. Ook zijn er de nodige dubbeltjesboeken aanwezig. Natuurlijk kan er ook volop geruild worden in een aparte ruilhoek.
Bezoekers vinden deze beurs al jaren de gezelligste in de regio.
De beurs is geopend voor iedere verzamelaar van postzegels, post(waarde) stukken, ansichtkaarten, e.d. De toegang is gratis.

Het bestuur verschaft informatie over het verzamelen van postzegels en de voordelen van een lidmaatschap voor nog niet georganiseerde verzamelaars. Ex- verzamelaars en erfgenamen, die een verzameling willen verkopen kunnen zich gratis laten adviseren op welke wijze dit het beste kan geschieden. Van deze mogelijkheid werd vorig jaar veel gebruik gemaakt.

Jeugdige verzamelaars kunnen gratis postzegels uitzoeken uit een grote partij door seniorleden beschikbaar gestelde zegels.
Parkeren kan o.a. in de straat voor De Kern of in de parkeergarage onder het Bakkerspleintje (gratis) op korte afstand van het Dorpshuis

7 januari 2015

Dorpshuis De Kern zoekt een nieuwe secretaris

Het bestuur van Stichting Dorpshuis De Kern zoekt per 1 maart 2015 een nieuwe secretaris. In De Kern (Overtoom 15, te Castricum) vinden gevarieerde sociale en culturele activiteiten plaats. De activiteiten worden door  verschillende groeperingen georganiseerd, waarbij de Stichting met behulp van  een team van vrijwilligers voor het runnen van de bar en andere huishoudelijke aspecten zorgt.

De taken van de secretaris zijn voornamelijk het notuleren bij vergaderingen en, samen met de andere bestuursleden (voorzitter, penningmeester, coördinator vrijwilligers), zorgen voor de dagelijkse gang van zaken.

Wij zoeken  een gemotiveerde persoon met een talent voor organisatie en die het ook prettig vindt met mensen, waaronder veel ouderen, om te gaan en bij te dragen aan de uitstekende sfeer in ons Dorpshuis. De voorkeur van de bestuursleden gaat uit naar een vrouw.

Voor verder informatie en een gesprek kunt u contact opnemen via: voorzitter@dekerncastricum.nl of tel. 0251-655778 (Jan van Riel, voorzitter).